ВЕНЕТО: Карнавал в Вероне

ВЕНЕТО: Карнавал в Вероне
22.02.2013